Flinkstugan

Flinkstugan

Flinkstugan låg från början innanför en liten stengärdesgård vid Djäknegatan på Kyrkbacken i Västerås och är byggd i slutet av 1700-talet. Stugan uppfördes på Vallby Friluftsmuseum 1924.

Stugan består av två rum och saknar förstuga. De fattiga i staden bodde ofta i stugor liknande denna. På sin plats vid torget visar den lilla anspråkslösa stugan hur skilda bostadsförhållandena var mellan de mindre bemedlade och de mer välbeställda stadsborna.

På 1870-talet bodde körkarlen Anders Flink i stugan. Det är han som fått ge namn åt den. I byggnaden finns nu museets lek- och lärmiljö.