Bysågen

Bysågen

Bysågen kommer från Örbäck i Karbenning och sattes upp på museet 1924.

Från hyttbruk till sågverk

I mitten av 1800-talet kunde bergsmännen i Örbäcks bergsmansby inte längre leva av hyttbruket.

Den 10 januari 1859 tog elva jordägare beslutet att bygga en vattendriven ramsåg som de skulle äga tillsammans. En sågfogde utsågs för ett år i taget, han hade full frihet att bestämma över driften. För driften anställdes en sågare som fick sin lön genom en viss procent på avgiften för det sågade.

Sågning pågick under höst och vår då vattenflödet i bäcken var tillräckligt för att hålla vattenhjulet i rörelse. Det sågades både för husbehov och för försäljning. Man sålde virke bland annat till Norbergs gruvor samt till likkistmakaren Ekholm i Norberg som ville ha breda brädor till sina kistor.

Ramsåg

Byggnaden

Byggnaden är i två våningar. I den övre sågvåningen finns en sågbänk där timret sattes fast. Timret sågades med hjälp av en ramsåg och drevs med ett vattenhjul i nedervåningen. När hjulet roterade fördes ramen med sågen upp och ner.

Byggnaden var på sin ursprungliga plats i Örbäck uppförd i en skarp backsluttning. När den återuppfördes på museet placerades den på ett liknande sätt för att maskindelen skulle få plats. Byggnadens stomme är byggd av timmer med täljda syllar, band, stolpar och bäringar.