Soldattorpet

Soldattorpet

Soldattorpet kommer från Sylta i Rytterne socken. Det hörde till Västerås kompani av Kungliga Västmanlands regemente. Soldattorpet uppfördes på museet 1923.

Byggnader

Boningshuset och ladugården är byggda med de mått och dispositioner som bestämdes i en kunglig förordning för soldattorp 1836.

Boningshuset är av så kallad enkelstugutyp, med förstuga, vardagsstuga och kammare. Ladugården består av ett fähus med två bås, förvaringsutrymme för foder samt logkista för tröskning av säd.

Soldaten

Torpet beboddes under 1800-talet av soldaten n:o 120 Käck vid Västerås kompani av Kungliga Västmanlands regemente. Tavlan med soldatnummer, kompani och regementsnamn sitter ovanför dörren.

Som lön fick soldaten torpet med uthus, säd, bröd, kött, smör, hö, halm, ull och lin. Även soldatkläder och lite pengar ingick i lönen. Till torpet skulle det också finnas kålgård, åker och äng. Ibland var det svårt för soldaten att få ihop tillräckligt med mat till sin familj. Att odla frukt och grönsaker kunde vara ett sätt att klara sig.

Sedan 1814 har Sverige haft fred och därför behövde soldaten inte gå ut i krig. Istället fick han hjälpa till med olika arbeten när det skulle byggas järnvägar, anläggas landsvägar eller grävas kanaler.

Indelningsverket

Från 1682 till 1901 rekryterade den svenska armén soldater genom indelningsverket. Sverige hade en stående armé som bestod av ett regemente från varje landskap. Varje regemente skulle ha 1200 soldater. En soldat skulle vara sund, frisk och stark. Han skulle godkännas och sedan skickas på utbildning. Efter att ha klarat utbildningen fick han en summa pengar och sin utrustning och flytta in i sitt torp.

Torpmiljön, tidigt 1900-tal

Den miljö museet visar idag är soldattorpet vid tiden då indelningsverket upphörde och torparen fick hitta andra inkomstmöjligheter exempelvis fruktodling eller tillverkning av reveteringsmattor. Fruktträdgården ligger i direkt anslutning till torpmiljön. I en timrad byggnad intill ladugården finns en maskin för reveteringsmattor. Till miljön hör även en trädgård med köksväxtodling, bärbuskar och en liten åker.

Interiör, soldattorpet

Torpstugans inredning

I torpstugans förstuga står en rotekista. Denna kista användes för att förvara soldatens mundering mellan militärövningarna. Kistan skänktes till museet 1924 och kommer från Norrby socken, Sala. Huset är i övrigt inrett för att visa en torpmiljö vid tiden kring sekelskiftet 1900.