Båthus och kyrkbåt

Båthus med kyrkbåt

Båthuset med dess kyrkbåt kommer från Djupnäs i Västervåla. Båten har använts i sjön Åmänningen. Huset och båten har varit placerade på museet sedan 1924.

Båten

Båten byggdes 1858 på Sollerön i sjön Siljan, Dalarna. På snön fraktades den sedan ner till Djupnäs i norra Västmanland. Den rymmer femtio personer och är omkring elva meter lång och två meter bred. Utvändigt är den tjärad i bottnen och rödfärgad ovantill. Båten roddes och har tolv årtullar av järn för årorna. Det finns också en träkloss med fyrkantigt masthål fastsatt i kölen så att båten kunde seglas. Den användes och ägdes av byn gemensamt.

Båten användes framförallt som kyrkbåt och hör till en tid då befolkningen skulle närvara i kyrkan på söndagar. Under sommaren var vattenvägen det bästa färdsättet att ta sig till kyrkan. Båten har också använts för transporter. Man fraktade spannmål till Västanfors och rodde järn mellan Västanfors och Virsbo.

Båthuset

Båthuset har väggar av bilat timmer på gavlarna medan långväggarna är av rundtimmer. På insidan av den ena gavelväggen finns inskriften ”År 1846 Olof Olsson” gjord med rödkrita. Taket är åsformat med kroppås och leåsar. Taktäckningen består av stör och näver, som hålls på plats med takved. Det golv av rundtimmer och kluvna stockar som en gång funnits i båthuset fanns inte kvar vid flytten till museet.

Båthuset är äldre än kyrkbåten och har förmodligen tidigare använts till en annan och äldre kyrkbåt.