Köpmansgården

Bod från köpmansgård i Arboga

Denna bodlänga är daterad till början av 1600-talet och skänktes till museet av direktör Johan Behrn i Örebro där den uppfördes 1932. Byggnaden kallas även Arbogaboden.

Byggnaden

Byggnaden är uppförd i timmer och indelad i fyra rum med timrade mellanväggar på undervåningen och tre mellanväggar i övervåningen. Den har en svalgång inåt gårdssidan och försedd med breda luckor mot gatan som har fällts ner och använts som försäljningsdiskar där varor levererades till kunderna.

Järnhandlargården

Huset är en del av en järnhandlargård vid Smedjegatan i Arboga. Huset har både använts till bostäder, verkstäder och försäljningsbodar. Denna form av gatubod har medeltida ursprung och hade redan på 1200-talet sin bestämda plats i stadsplanen. Gatubodarna i Arboga var koncentrerade till torget och angränsande gator, där de uppförts på de smala gaturemsor som tillhörde gårdstomterna. Där stod de under gatuhusens takdropp eller ”dropprum”. Från början var de sannolikt fristående timmerbyggnader varefter de sammanbyggdes med boningshus.

Byggnadsvård

2016 lyftes Arbogaboden och fick en ny grundläggning och dränering. Här ska även ett nytt innergolv läggas. För närvarande är huset stängt för besök.