Missionshuset

Missionshuset

Missionshuset kommer från Frössvi i Romfartuna och invigdes år 1886. 1981 skänktes huset av missionsförsamlingen och återuppfördes på Vallby Friluftsmuseum 1983.

Missionshusets samlingssal

Kyrksal

Samlingssalen var det största och viktigaste rummet. Missionshusets sal har inretts så nära den ursprungliga inredningen som möjligt, med nytryckta tapeter efter det gamla mönstret.

Altaret och andra föremål

Altaret i salen är det ursprungliga och även kyrkbänkarna har använts i Frössvi missionshus men kommer ursprungligen från Harakers kyrka.

Predikantrum

Från hallen leder en trappa upp till övre våningen och predikantrummet som är inrett med nytryck av tapeter från 1800-talets slut. Möblerna i rummet var skänkta av församlingsmedlemmarna, och genom en upprättad inventarieförteckning från 1880-talet, har rummet kunnat återställa i ursprungligt skick. Här finns en säng, ett skrivbord och en byrå. Vidare finns här en tvättuppsats.

Frössvi missionsförsamling

Församlingen kallades i början för Frössvi friförsamling och bildades 1878. Till en början skedde gudstjänsterna hemma hos någon av medlemmarna men 1886 uppfördes ett missionshus.

Tomten huset byggdes på skänktes av ägaren till Frössvi gård, A. Bergkvist, som var engagerad i församlingen.

Olika predikanter kallades in de första årtiondena. Men 1919 bildades en pastorskrets av Käpplinge, Svanå, Skultuna och Frössvi. En ogift person anställdes som predikant och fick sin bostad i missionshusets övervåning. Denna bostad finns rekonstruerad i huset.

Veckomöten, månadsmöten, kvartalsmöten, missionsmöten och årliga möteskampanjer kompletterade gudstjänsterna. Ungdomsverksamhet som söndagsskola, juniorer och SMU för äldre ungdomar bidrog också till att huset blev en samlingsplats för bygdens unga. Som mest hade församlingen bortåt 50 medlemmar.

Frössvi missionsförsamling uppgick i Skultuna missionsförsamling 1964. Verksamheten fortsatte till den 23 augusti 1981 då den sista gudstjänsten hölls. De sista åren var församlingen en del av Västerås missionsförsamling.

Frikyrkorörelsen

De som anslöt sig till frikyrkorörelsen ville förändra kyrkan och göra den mindre sträng och tvingande. 1878 bildades Svenska Missionsförbundet. Missionshusen användes för veckomöten i missionsförsamlingen men lokalerna kunde också användas för syföreningsmöten, musikaftnar, skördefester, kaffe och samkväm. De blev också samlingsplats för bygdens ungdomar.