Torget från sekelskiftet 1900

Tapetrabatten sprakar av färger

Torget var en central plats i stadskvarteret och så är det också här på museet. På torget är det marknadsdagar och här fikas det vid värdshusets trädgårdsmöbler i doften av rosor och syrener.

Torget inspirerat av stadsparkerna

För att få lite mer liv och färg på torget har museet inspirerats av hur stadsparker kunde se ut vid sekelskiftet 1900. Stadsparker började anläggas i svenska städer från mitten av 1800-talet. Syftet med parkerna var att försköna stadsbilden och göra staden mer representativ. Från början var stadsparkerna en promenadpark för borgarklassen. Senare blev det en plats där klassgränser inte skulle ha någon betydelse. Arbetaren skulle istället för de förkastliga krogbesöken tillbringa tiden i parken med sin familj.

Parkerna blev också en ”livsnödvändighet” i de starkt växande och förorenade städerna. Stadsbefolkningen i landet växte och diskussionen fördes att parkerna hade betydelse för folkhälsan och för rekreation. De skulle också öka bildningsnivån på främst arbetarna och ge barn och ungdomar en chans att leka och bli friska och starka.

I Västerås anlades tre offentliga parker under denna tid - 1860 Vasaparken, 1862 Djäkneberget och 1865 Sundinska parken (kallas Stadsparken idag).

Flera av buskarna på torget är insamlade av museet och ingår i museets levande samling av växter.

Tapetrabatt på torget

Tapetrabatten

Mitt på torget finns en så kallad tapetrabatt som var modern från mitten av 1800-talet i stadsparker och privata trädgårdar. Exotiska växter och färgstarka sommarblommor blev mycket populära. De arrangerades i rabatter med mönster efter den tidens mattor eller tapetmönster. Ofta var rundlarna välvda och i mitten tronade en vacker exotisk växt som agave, någon palm eller liknande.

Mönstret till tapetrabatten 2022 kommer från "Handbok i svenska trädgårdsskötseln, Åttonde avdelningen" av Lindgren, Pihl och Löwegren från 1894. Den utfördes i Göteborgs Trädgårdsförening. Vi har valt att inspireras av den inre delen av en större komposition. Växterna som användes då var en agave i mitten med en cirkel gråklint omkring, spetshöblomster med mynta som kantväxt som fyra strålar och ett gulbladigt papegojblad som öar i en ljusgrön matta av hjärtreva.

Flera av växterna är svåra att få tag på idag och då valdes andra arter som ger ett liknande intryck. Till innersta cirkeln valdes Rudbeckia (Summerina-Serien) Summerina Orange vars blommor tar upp färgerna i övriga kompositionen. De fyra strålarna utgörs av sommarbegonia Begonia x hortensis (Gum Drop Coco-Serien) Gum Drop Coco. Sammetstagetes Tagetes erecta x patula (Zenith-Serien) 'Zenith Golden Yellow' samt 'Zenith Deep Orange' planterades som de gula öarna. För att få lite höjd placerades pärlhirs Cenchrus americanus 'Purple Baron' i mitten. Smaragdvinda Dichondra sericea `Emerald Falls´ breder ut sig runt de gula öarna.

Om du besöker oss