Bomanska gården

Bomanska gården

Bomanska gården består av två byggnader som har tillhört en av de största handelsgårdarna i Mälardalen. Gårdens byggnader tillkom mellan 1750 och 1850. Då gården skulle rivas för att ge plats åt varuhuset Punkt i centrala Västerås 1968 flyttades och återuppfördes ett magasin och en hållstuga på museet. Övriga byggnader revs.

En av de största handelsgårdarna

Köpmansgården bestod från början av ett tiotal byggnader som omgav ett helt kvarter mellan Stora gatan och Munkgatan i Västerås. De flesta av gårdens byggnader var knuttimrade och de bildade en sluten enhet kring en öppen gårdsplan.

Gården har fått sitt namn efter Carl Boman (1820-1898), som köpte gården 1840. Boman drev då Västerås största grosshandelsrörelse. Den siste ägaren till huset var Erik Sundström, som drev en järnhandel här fram till 1960-talets mitt.

Endast två hus ur den ursprungliga gårdsbildningen kom att återuppföras på museet; hållstugan, där forbönderna som besökte Västerås kunde övernatta, och magasinet.

Pedagogisk lokal

I den högra byggnaden har museet en lokal för pedagogisk verksamhet. Under åren 2004-2019 fanns Krukmakeriet Juttamik i den vänstra byggnaden. Där finns nu ett av museets kontor.