Loftbodar

Vy mot arbetarbakgården

Loftbod från Återvändsgränd

Loftboden låg vid Återvändsgränd i Västerås men flyttades till Djäkneberget för att ge plats åt Västerås teater 1914. År 1926 skänktes boden som gåva av Västerås stad till museet. Boden ser du längst till höger i bilden.

Byggnadens undervåning rymmer två bodar, och i övervåningen finns bodar och ett hemlighus. Från hemlighuset hänger ett avträde ut över underdelen i vilken det finns en svinstia. Denna kombination av dass och svinstia var vanlig såväl på landet som i stadsgårdsmiljöer.

Loftbod från Skultuna

Loftboden vid torget kommer från Tibble by i Skultuna. Den är skänkt som gåva av Uppsala universitet. Idag finns här COWs ordmuseum.

Skultunaboden är uppförd i två våningar med två rum på varje plan och har använts som spannmåls- eller visthusbod på Akademigården i Tibble by.

Loftboden var byns gemensamma egendom och inrymde en helgdagsstuga på nedre plan.