Folkets park och teater

Folkets park portal

Museets folkpark med teater, portal och dansbana kommer ursprungligen från Tillberga, Hubbo. Teatern och portalen återinvigdes på museet 1971. Dansbanan är en kopia som invigdes på museet 2023.

Folkets park i Tillberga

I maj 1922 beslutade föreningen Framtiden Tillberga Folkets park att köpa in en hektar skogsmark i Kvarnbacken för att där uppföra en folkpark. I samband med detta beslutades även att anlägga en provisorisk väg, dansbana, serveringspaviljong, toaletter, sopbod, biljettkiosk samt en mindre servering för läskedrycker. Arbetet gick synnerligen fort, och den 16 juni samma år anordnades för första gången dans på dansbanan. I augusti kompletterades dansbanan med tak. Året efter, 1923, anskaffades affischer och brandstegar. Dansbanetaket tjärades, och man satsade på fyrverkerier och kulörta lyktor. 1924 uppfördes skjutbana, staket och en tillbyggnad vid serveringen.

Tillberga Folkets park hörde till de mindre parkanläggningarna i landet. Den lades ner i början av 1960-talet, så dess historia i Tillberga blev relativt kort. Dess storhetstid tycks ha inträffat under 1930- och 40-talen då flera tusen besökare besökte parken årligen. Danskvällar, revyer, körer, solosångare, teaterföreställningar, operetter, basarer och maskerader ingick i utbudet.

Entréportalen

Entréportalen uppfördes 1925. I slutet av mars lade snickaren Axel Johansson fram ett förslag om portar och grindar till parken, med en beräknad kostnad om 900 kr. Förslaget antogs och när parken öppnade för säsongen på Valborgsmässoafton samma år stod portalen klar.

Föreställning på folkparksteatern.

Folkparksteatern

Den 27 februari 1926 önskade föreningsstyrelsen uppföra en teaterscen eftersom det saknades bra platser i parken för uppträdanden. Ritningar anskaffades från Folkparkernas centralorganisation. Dessa modifierades och anpassades av Axel Johansson. Byggnaden fick det kupoltak som är typiskt för många folkparksteatrar. Det fanns många frivilliga som ville hjälpa till med bygget. Arbetet gick undan och teatern invigdes den 22 juni 1926. Parkens föreståndare C.F Thelander höll ett kort tal och Centraloperetten framförde sång-och folklustspelet Värmlänningarna. Mellan akterna var det servering och dans.

Dansbanan

Dansbanan är en nybyggd kopia av den dansbana som fanns i Tillberga. I samband med museets 100-årsjubileum 2021 beslutade kulturnämnden att ge Vallby Friluftsmuseum en ny dansbana i anslutning till Folkets park och teater på området. Dansbanan invigdes på museet i juni 2023.

Om folkparkerna

Folkparker började byggas i Sverige i slutet av 1800-talet. Sveriges första Folkets park grundades i Malmö år 1893. 1899 tillkom en Folkets Park i Västerås.

Den unga arbetarrörelsen behövde en plats för politiska möten och agitation eftersom de inte fick samlas på offentliga platser. Här kunde också städernas arbetare roa sig i stället för att gå till ölhallarna. Folkparkerna förde ut kultur och lämpliga nöjen åt folket. Från början var de flesta parkerna ganska enkla anläggningar. Så småningom byggdes dansbanor, teatrar och serveringslokaler. Ofta byggdes folkparkerna i natursköna omgivningar eller så anlades vackra planteringar runt omkring dem.

På Folkets Parkteatrarna kunde man se teaterföreställningar, bondkomik, revyer, kuplettsångare och andra musikprogram.

Scensommar 1971.

Folkets park på Vallby Friluftsmuseum

Folkets park återinvigdes vid friluftsmuseets 50-årsjubileum 1971. Västerås stad hade då bekostat flytten och återuppförandet som en 50-årspresent. En del av invigningsprogrammet utgjordes av en parodisk resumé om folkparksteater med namnet Scensommar. Den hade skrivits av Björn Barlach och på scenen stod Olof Thunberg, Inga Gill och Mona Andersson. Den spelades flera kvällar
och spelades även in i färg för Sveriges Television som sände den 1972.

En mängd föreställningar, konserter och annat har genomförts på folkparksscenen sedan dess. Scenen har gästats av Skånska teatern, Stockholms operettensemble, Hjördis Pettersson, Carling family, Looptroop rockers, Doug Seegers, Bertil Jonasson, Mats Paulsson, Harry Brandelius, Södra Bergens Balalajkor, Västerås Dragspelsklubb, Västerås Stadsmusikkår, Visans vänner och många fler.