Om trädgårdarna

Fruktträdgården

I museets historiska miljöer finns kulturväxter som fanns på den tiden som miljön speglar. Många av växterna är insamlade från Västmanland och bildar en levande samling. Merparten av växterna är äldre och har med sig berättelser om en tid som gått. Växterna gav människan mycket av det som var viktigt: byggmaterial, mat, redskap, kläder, medicin, färgämnen och mycket mer. Fortfarande idag är växterna viktiga för oss.

I museets blogg finns berättelser om arbetet med till exempel barnens skolträdgård, koloniträdgården från 1950-talet och växter ur vår levande samling. Ta gärna kontakt med oss trädgårdsmästare om du har några frågor om trädgårdarna.

Kontakt

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Marie Blomqvist

021-398074

marie.blomqvist@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare