Skolträdgården

Skolträdgården vid byskolan

Byskolan låg ursprungligen i Råsbo utanför Tärnsjö och byggdes 1877 för 20 barn. Trädgårdsskötsel har funnits med som ämne i skolan sedan folkskolestadgan kom 1842. Trädgårdsodling ansågs vara en viktig del i barnens uppfostran. Vid byskolan på museet finns en skolträdgård som den kan ha sett ut på 1910-talet. I Vallby Friluftsmuseums blogg kan du läsa om museets sökande efter historien om Råsbo skolas skolträdgård. Länk finns längts ner på sidan. 

Hur såg skolträdgården vid Råsbo skola ut?

Vid byskolan finns idag växter som hämtats från skolans ursprungliga plats i Råsbo. I frökens rabatt växer sibirisk ärtbuske (häckkaragan), syren, akleja och rosen 'Agatha'. Men hur såg skolträdgården egentligen ut? Tidigare elever som gick i skolan i början av 1900-talet minns mest potatislandet och de sibiriska ärtbuskarna.

I en skoldagbok från Råsbo skola 1918 har lärarinnan Fanny Sjöberg noterat längst ner under ”Anmärkningar” att ”Trädgårdsskötsel för skolans alla klasser omfattande 6 veckor, 3 på våren och tre på hösten”. Samma notering finns även 1919 och framåt men inte i tidigare dagböcker. Däremot har barnen fått betyg i trädgårdsskötsel från 1896 och framåt.

I litteraturen om skolträdgårdar från sekelskiftet 1900 beskrivs hur barnen ska vara med och gräva sina trädgårdsland, gödsla, så, vattna och ogräsrensa under säsongen. Sen ska de skörda och ta med grönsakerna hem.

Skolelever framför Råsbo skola 1913

Litteratur om skolträdgårdar ger inspiration

I boken Skolträdgården från 1922 finns beskrivningar och teckningar över vilka köksväxter barnen kan odla och hur odlingsbäddarna kan vara utformade. Museets odlingar är upplagda efter dessa beskrivningar. Barnens köksväxtodling visar hur det kunde se ut på Råsbo skola runt 1910. De barn som gick i skolan 1913 får vara skolbarn även i museets skolträdgård. Vid varje odlingsbädd sitter en skylt med vilka barn som odlar vilken bädd. Fotot från 1913 visar hur barnen står framför staketet till skolområdet i Råsbo.

Köksväxter från början på 1900-talet

I barnens köksväxtland växer äldre sorter som fanns i priskuranter (prislistor) från början på 1900-talet. Där växer också lokalt insamlade sorter såsom brytbönan 'Bernadina' och schalottenlök 'Margit Olivia' som är en form av potatislök. Priskuranterna visar att mångfalden av sorter var som störst i slutet av 1800-talet. Flertalet köksväxter fanns på skolplanscherna inne i skolsalen så att barnen kunde studera dem.