Trekanten

Vy mot bondgården och perennrabatten Trekanten

Trekanten är en perennrabatt i korsningen vid lanthandeln. Perennerna samlades in på 1970-talet i Västerås. Många villor i kvarteren Karlsdal, Bergsmannen och Släktforskaren revs då för att ge plats åt flerfamiljshus. En kvinna på Karlslundsvägen började rädda perennerna från de gamla tomterna genom att gräva upp dem och flytta dem till sin trädgård. Hon har berättat att det var svårt att köpa dessa växter i handeln på 1970-talet, de gamla trotjänarna var inte moderna. Hon har prickat in på en karta från vilken fastighet varje växt har hämtats.

På museet visas växterna tillsammans som en samling. Här finns Västerås perenner från tidigt 1900-tal. I Trekanten växer bland annat luktpion, jätterams, gullsolros och plymspirea.

Skiss över Trekanten

Skiss över Trekanten