Potager - den kreativa trädgården

Zinnia i potageren

Trädgården som kallas potager tillhör ingen historisk tidsepok utan är tidlös och öppen för kreativa idéer. Här experimenterar trädgårdsmästarna och området är under utveckling.

Blommande bäddar för att gynna insekter

I flera bäddar växer rosor, lökväxter, perenner och dahlior ur vår levande samling av växter tillsammans med sommarblommor i en härlig blandning. Bäddarna är delvis kantade med gamander som visat sig vara en otrolig humlemagnet.

Klonarkiv med perenner

I två bäddar längs med långsidan mot motorvägen finns växter som är insamlade inom Programmet för odlad mångfald, Pom. På de röda skyltarna kan du läsa vad det är för växt och vart den kommer ifrån. Samlingen av växter kallas för ett lokalt klonarkiv. Mellan 2002 och 2010 hjälptes hundratals frivilliga åt att samla in köksväxter, rosor, perenner och många andra växter. Inte bara växterna har samlats in utan också historierna kring de enskilda växterna har dokumenterats. Museet har i dagsläget tagit emot 41 olika perenner, lökväxter, fleråriga grönsaker samt rosor som samlats in från Västmanland.

Masoleum i potageren

Mystiska Mausoleet

I mitten står en skapelse som kallas Mausoleet. De smidda staketen samt tornet i mitten är prydda med kors och hittades i museets gömmor. Ingen vet var de kommer ifrån. Troligtvis kommer de från en begravningsplats någonstans i länet men vilken funktion det haft vet ingen. Nu används Mausoleet som plantering som varje år smyckas med spännande växter.

Tunneln i potageren är täckt med slingerväxter

Tunneln

Vid gaveln mot Prästgården har en tunnel byggts som har flera funktioner under året. Under sommaren slingrar sig klätterväxter upp på nätet. Under höstlovet förvandlas tunneln till en ruskig spökvärld och till jul smyckas den med ljusslingor.

Skiss på insektshotell

Insektshotellet

Insektshotellet liknar Hemmingsboboden som står vid torget på museet. Genom att erbjuda husrum gynnas pollinerande insekter såsom solitärbin, blomflugor och andra småkryp. De är viktiga för att till exempel bärbuskar, äppelträd och jordgubbar ska ge frukt och bär. I dagens samhälle finns det brist på platser för de här insekterna att föröka sig på, de behöver platser för att lägga sina ägg. I insektshotellet kan du titta på hur de lägger sina ägg och läsa mer om hur du själv kan göra ett eget insektshotell.