Kulturväxter och klonarkiv

Stjärnnarcissen `Argent` i närbild

På museet finns ca 250 olika insamlade kulturväxter i trädgårdsmiljöerna som har samlats in under de senaste 20 åren. Växterna kommer från olika bondgårdar, torpställen och stadsmiljöer i Västmanland. Tillsammans med djuren utgör växterna en levande samling. Byggnaderna, föremålen, djuren och växterna bildar en helhet. Precis som föremålen i husen är växterna museiföremål som måste vårdas och hållas vid liv. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta och är en lokal genbank.

På Digitalt Museum finns det möjlighet att läsa mer om museets insamlade växter. I dagsläget finns information om museets bärbuskar, päronträd och äppelträd. Arbete pågår att publicera information om alla växterna i den levande samlingen. Länk till Digitalt Museum finns nedan. Sök på till exempel fruktträd för att läsa mer om deras historia.

Ett lokalt klonarkiv för prydnadsväxter och perenna grönsaker

Förutom växter som museiträdgårdsmästaren samlat in är museet också lokalt klonarkiv inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Växterna i klonarkivet finns huvudsakligen samlade i två bäddar i museets potager.

Som lokalt klonarkiv är vårt uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter av perenner, lökväxter, rosor och perenna köksväxter. Växterna är en del av Nationella genbanken. Museet har i dagsläget tagit emot 41 olika växter som samlats in från Västmanland. På bilden ovan syns stjärnnarcissen 'Argent' från Målhammar.

Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

De första lokala klonarkiven för frukt började anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Av säkerhetsskäl odlas varje utvald sort på två olika platser, dels i ett lokalt klonarkiv och dels i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp.

Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

Mer information om klonarkiven hittar du på Nationella genbankens webbplats.

Kontakt

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Marie Blomqvist

021-398074

marie.blomqvist@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare