Samlingar

Herrgården

Byggnader och föremål

Vallby Friluftsmuseum grundades 1921 för att visa upp ett Västmanland i smått. Här finns ett 50-tal byggnader som är hitflyttade från hela länet.

Museet satsar idag på att återskapa och visa så kompletta och genuina miljöer som möjligt. Här finns bland annat jordbrukslandskapet med bondgård och torpmiljö, stadskvarter med hus från Västerås och Arboga, bruksmiljöer med herrgård, bergsmansgård och bysåg, den nyare tidens missionshus, byskola, sommarstugor och friluftsteater. Museimiljöerna visar hur människor i Västmanland förr bodde och arbetade, vilka djur som fanns på gårdarna och vilka grödor man odlade.

Databas med museiföremål

På DigitaltMuseum finns delar av museimiljöernas byggnader, föremål och växter registrerade. Arbetet med registreringen sker löpande. Målet är att hela museets samlingar ska finnas tillgängliga i databasen. Se länk till DigitaltMuseum längst ner på sidan.

Har du något du vill skänka till museet? Läs mer här om hur du går tillväga

Humle

Kulturväxter och klonarkiv

På Vallby Friluftsmuseum finns cirka 250 olika insamlade kulturväxter i trädgårdsmiljöerna. Växterna kommer från olika bondgårdar, torpställen och stadsmiljöer i Västmanland. Tillsammans med djuren utgör växterna en levande samling. Byggnaderna, föremålen, djuren och växterna bildar en helhet. Precis som föremålen i husen är växterna museiföremål som måste vårdas och hållas vid liv. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta och är en lokal genbank.

Ett lokalt klonarkiv

Förutom växter som museiträdgårdsmästaren samlat in är museet också lokalt klonarkiv inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Mellan 2002 och 2010 hjälptes hundratals frivilliga åt att samla in köksväxter med en historia, rosor som blivit släktklenoder, perenner vid ödetorp och många andra växter. Inte bara växterna har samlats in utan också historierna kring de enskilda växterna har dokumenterats. Museet har i dagsläget tagit emot 41 olika perenner, lökväxter, rosor och perenna grönsaker som samlats in från Västmanland. De finns planterade i museets potager.

Hedemoratupp

Lantrasdjur och genbank

Museet är genbank för ett flertal utrotningshotade husdjursraser som gestrikefår, gotlandskanin, jämtget och linderrödssvin.

Alla som har renrasiga besättningar av de äldre husdjursraserna och är anslutna till bevarandeprogram kallas för genbanker. Museet sitter också med i Jordbruksverkets samarbetsgrupp för information om hotade husdjursraser.

Kontakt

Ulla Blomqvist

021-398071

ulla.blomqvist@vasteras.se

Intendent och föremålsansvarig

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Stina Ek Bredgård

021-398072

christina.ek.bredgard@vasteras.se

Museibonde och djuransvarig