Potagén - den kreativa trädgården

Zinnia i potageren

Trädgården som kallas Potagén tillhör ingen historisk tidsepok utan är tidlös och öppen för kreativa idéer. Här experimenterar trädgårdsmästarna och området är under ständig utveckling.

Blommande bäddar för att gynna insekter

I två av bäddarna växer rosor, lökväxter, perenner, dahlior och sommarblommor i en härlig blandning. Mönstret ändrar sig år efter år. Bäddarna är delvis kantade med gamander som visat sig vara en otrolig humlemagnet.

Masoleum i potageren

Mystiska Mausoleet

I mitten av Potagén står en skapelse som kallas Mausoleet. De smidda staketen samt tornet i mitten är prydda med kors och hittades i museets gömmor. Ingen vet var de kommer ifrån. Troligtvis kommer de från en begravningsplats någonstans i länet men vilken funktion det haft vet ingen. Nu används Mausoleet som plantering som varje år smyckas med spännande växter.

Pumpatunneln täckt med klängande pumpaplantor

Pumpatunneln

Vid gaveln mot Prästgården har en tunnel byggts som har flera funktioner under året. Under sommaren 2019 växte pumpaplantor som slingrade sig upp på nätet. Innifrån tunneln hängde pumpor från taket. Under höstlovet förvandlades tunneln till en ruskig spökvärld och till jul smyckas den med granris och ljusslingor.

 

Skiss på insektshotell

Insektshotell

Vi håller på att snickra på ett insektshotell. Vi vill hjälpa till att gynna pollinerande insekter såsom vilda bin, blomflugor och andra småkryp. De är viktiga för att till exempel bärbuskar, äppelträd och jordgubbar ska ge frukt och bär. I dagens samhälle finns det brist på platser för de här insekterna att föröka sig på, de behöver platser för att lägga sina ägg. I insektshotellet kommer du att kunna titta på hur de lägger sina ägg och läsa mer om hur du själv kan göra ett eget insektshotell.

Klonarkiv med perenner

I två bäddar bredvid Mausoleet finns växter som är insamlade inom Programmet för odlad mångfald, POM. På de röda skyltarna kan du läsa vad det är för växt och vart den kommer ifrån. Under Relaterat nedan hittar du planteringsskisserna. Samlingen av växter kallas för ett lokalt klonarkiv. Mellan 2002 och 2010 hjälptes hundratals frivilliga åt att samla in köksväxter, rosor, perenner och många andra växter. Inte bara växterna har samlats in utan också historierna kring de enskilda växterna har dokumenterats. Museet har i dagsläget tagit emot perenner och lökväxter som samlats in från Västmanland. De ska med tiden planteras ut i våra trädgårdsmiljöer.

Öppet alla dagar året runt