Om trädgårdarna

Fruktträdgården

På museet finns det stora eller små trädgårdar vid nästan varje hus och gård. Redan när museet grundades 1921 var tanken att träd, buskar och perenner skulle planteras för att levandegöra de gamla husen och gårdarna. Tanken var att visa ett Västmanland i miniatyr med både husen och växtligheten. Växterna gav människan mycket av det som var viktigt: byggmaterial, mat, redskap, kläder, medicin, färgämnen och mycket mer. Fortfarande idag är växterna viktiga för oss.

Typen av växter som finns i museets historiska miljöer fanns på den tiden som miljön speglar. Många av växterna är insamlade från Västmanland och bildar en levande samling. Merparten av växterna är äldre och har med sig berättelser om en tid som gått.

I museets blogg finns berättelser om arbetet med till exempel barnens skolträdgård och koloniträdgården från 1950-talet. Ta gärna kontakt med oss trädgårdsmästare om du har några frågor om trädgårdarna.

Kontakt

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Marie Blomqvist

021-398074

marie.blomqvist@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Öppet alla dagar året runt