Kulturväxter och klonarkiv

Humle

På museet finns ca 280 olika insamlade kulturväxter i trädgårdsmiljöerna. Växterna kommer från olika bondgårdar, torpställen och stadsmiljöer i Västmanland. Tillsammans med djuren utgör växterna en levande samling. Byggnaderna, föremålen, djuren och växterna bildar en helhet. Precis som föremålen i husen är växterna museiföremål som måste vårdas och hållas vid liv. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta och är en lokal genbank.

Ett lokalt klonarkiv

Förutom växter som museiträdgårdsmästaren samlat in är museet också lokalt klonarkiv inom Programmet för odlad mångfald, POM. Mellan 2002 och 2010 hjälptes hundratals frivilliga åt att samla in köksväxter med en historia, rosor som blivit släktklenoder, perenner vid ödetorp och många andra växter. Inte bara växterna har samlats in utan också historierna kring de enskilda växterna har dokumenterats. Museet har i dagsläget tagit emot perenner och lökväxter som samlats in från Västmanland. De växer just nu i Potagén och ska med tiden planteras ut i våra trädgårdsmiljöer. Planteringsskisser över de två växtbäddarna finns under Relaterat längst ner på sidan.

Kontakt

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Marie Blomqvist

021-398074

marie.blomqvist@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Öppet alla dagar året runt