Aktiviteter på egen hand

Lärarhandledningar

Med hjälp av lärarhandledningar kan du själv visa runt på museet.

Hedemoratupp

Lär känna djuren

På Vallby Friluftsmuseum finns lantrasdjur som Hedemorahöns, Gestrikefår, Jämtget, Linderödssvin, med flera. Flera av djurslagen är idag utrotningshotade. Här kan ni lära mer om lantrasdjuren på museet och vad en lantras är. Under rutan Relaterat finns lärarhandledning att ladda ner.

Bondgården

Bondgården

Med hjälp av denna lärarhandledning kan ni lära er hur tillvaron för en bondefamilj kunde se ut kring år 1850. Vad användes alla hus till? Hur bodde man? Vad åt man? Hur var det att vara barn? Vad odlade man? Detta och mycket annat finns det att läsa och prata om. På flera ställen finns förslag på frågor att diskutera och fundera kring. Under rutan Relaterat längst ner på sidan finns lärarhandledning att ladda ner.

Hus och gårdar

Vallby Friluftsmuseum grundades 1921. Idag finns cirka 50 byggnader på museet. Här kan ni lära mer om husen och gårdarna.

Lärarhandledningen Hus och gårdar är under uppdatering. När den är färdig kommer du att hitta den under rutan Relaterat längst ner på sidan.

Sten med skålgropar

Fornlämningar

På museet finns flera fornlämningar som berättar för oss att människor funnits på Vallby sedan stenåldern. Här kan ni lära mer om fornlämningarna på museiområdet. Under rutan Relaterat finns lärarhandledning och karta för rundvandring att ladda ner.

Lärarhandledningen Fornlämningar är under uppdatering. När den är färdig kommer du att hitta den under rutan Relaterat längst ner på sidan.

Pussel

Museiquiz

Ta med din klass eller grupp på en quizrunda. Quizen kan användas året runt. Pusselquiz fungerar för alla åldrar. Du behöver vara läskunnig för att kunna använda Skyltquiz och Ordquiz. Under rutan Relaterat hittar du quiz och facit att ladda ner.

Om du besöker oss

Öppet alla dagar året runt