Ekbacken

Grindöppning på Ekbacken

Ekbacken på museets norra spets är ett gravfält med järnåldersgravar. Jämmerungshögen är den högsta toppen men fler gravar finns i området. Ekbacken är under projekt,upprustning, restaurering, föremål för naturvårdsåtgärder och ska tillgängliggöras med hjälp av betande djur. De ljuskrävande gamla ekarna har friställts, i samarbete med Länsstyrelsen. Det är för att säkerställa trädens hälsa. En del av ekarna har veteraniserats (medvetet skadats) för att tidigarelägga den fas när eken blir värdträd för en mängd sällsynta arter av svampar och insekter.

Karta som visar var Ekbacken finns. Illustration Helene Boman Bengtsson.

Ekbacken ligger på museets norra spets.

Öppet alla dagar året runt