Barnens köksväxtland

Barnens köksväxtland

Barnens köksväxtland ser ut som det kunde ha gjort vid en skola år 1910. På den tiden fanns trädgårdsskötsel på schemat och eleverna fick betyg i ämnet. En lärarinna har skrivit i sin dagbok att eleverna hade lektioner tre veckor på våren och tre på hösten.

Barnen skulle odla en yta var eller tillsammans med andra elever i klassen. De fick prova på att så, vattna, rensa ogräs och skörda. Grönsakerna och blommorna fick de ta med sig hem.

Skolfoto vid Råsbo skola 1913 med lärarinnan Ellen Skagerlind.

Barnen på bilden var elever som gick i skolan som nu finns på museet. Året är 1913. Då låg skolan i Råsbo utanför Tärnsjö. Vid skolträdgården kan du se vem som är vem på bilden. Deras namn hittar du även på skyltarna i trädgården.

Vi leker med tanken att barnen på bilden odlar i skolträdgården. De odlar samma sorts grönsaker för att lära sig hur det går till. Vi har låtit dem välja en blomma var för att fröken ska ha olika blommor att sätta i vas.

Karta som visar var byskolan finns

Byskolan är bredvid missionshuset på museets norra del.