Projekt

Gärdesgård och grind vid Ekbacken.

Vallby Friluftsmuseum utvecklas ständigt. Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt med hus, byggnader och miljöer.

1950-talets Folkets park

Museet arbetar med en kartläggning av Tillbergas Folkets park. Kartläggningen ska ligga till grund för ett projekt att bygga upp och gestalta en folkparksmiljö runt 1950.

Magasin och dass från Kvastbruket

TvDasset hörde tidigare till en fastighet kallad Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. I samband med Amazons etablering på platsen har två byggnader flyttats till museet, dasset och ett magasin.Ett magasin från Kvastbruket i Västerås skänktes och flyttades till museet under 2017. Magasinet har målats och restaurerats. 2022 flyttades ett dass till museet. Dasset hörde tidigare till en fastighet kallad Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. I samband med Amazons etablering på platsen har två byggnader flyttats till museet, dasset och ett magasin.

Framöver kommer vi bland annat byta ut stora delar av takkonstruktionen och lägga tillbaka takteglet, komplettera snickeridetaljerna, laga dörren, tillverka nya fönster, byta ut skadade delar av panelen samt skrapa och måla dasset.

Lanthandeln med tillbyggnad och utställning

Lanthandeln har fått tillbaka den tillbyggnad som togs bort vid flytten till museet runt 1950. I tillbyggnaden visas en utställning om handelns historia i Västerås med föremål från ICA:s samlingar. Lanthandeln nyinvigdes den 4 november 2017 i samband med ICA:s hundraårsjubileum.

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Vid museiområdets norra del pågår ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets norra del. De gamla ekarna i området har inventerats och röjningsarbete pågått under våren. En ny gärdesgård har byggts och vägar som leder fram till området från huvudentrén och soldattorpet. Ett nytt vindskydd för får ska också byggas.

Ekbacken invigdes den 18 juni 2017 men projektet fortsätter över längre tid. Projektet med Ekbacken har möjliggjorts genom en privat donation och sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Ekbacken - ett öppet område med grindar

Du som besökare är välkommen att strosa omkring på området. Om fåren betar i hagen så måste hunden stanna utanför. Vägar leder fram till tre av grindöppningarna. I det inhägnade området finns endast stigar i ojämn terräng.

Stugorna från Södra Björnön

Under våren 2017 restaurerades och gestaltades de två stugor från Södra Björnö som flyttades till museet under 2016. Stugorna har återställts till det utseende de hade under 1950- respektive 1970-talet. Miljön kring stugorna har gestaltats med en kiosk. Stugmiljön invigdes den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

Restaurering av sågen

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016. Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen. Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859.

Om du besöker oss