Ölandsgås

Ölandsgåsen är en tamgås som har funnits mycket länge i Sverige. År 1369 finns de med i en inventarieförteckning från Öland. Alla Ölandsgäss som finns idag härstammar från ett enda par som hittades i Västergötland. Rasen är starkt utrotningshotad.

Ölandsgåsen är lätt och kan flyga. Honan väger cirka 4-5 kilo. Till färgen är gässen grå- och vitbrokiga.

Gäss hade man förr främst för köttets skull men de användes också till att vakta gårdarna.

Museets gäss varnar ilsket om någon kommer för nära deras damm.

Om du besöker oss