Tips inför besöket

Spaniel

Här finns tips och information samlade som kan underlätta besöket på Vallby Friluftsmuseum.

Lek på museet

Vallby Friluftsmuseum är ett museum utan tak. Man får gärna gå fram och studera husen på nära håll men byggnader och andra föremål är gamla och tål inte att användas som klätterställningar. Ömtåliga byggnader, föremål, odlingar, inhägnader, träd, buskar och annat kan lätt trampas ner och förstöras. De vuxna har ansvaret för att barnen inte gör sig illa eller skadar något.

Var snälla mot våra djur

Många av våra djur går lösa på området. Som lärare eller förälder har du ett ansvar för att barnen behandlar djuren med respekt, inte jagar dem och heller inte matar dem.

Mata inte djuren

Djuren får den mat de behöver av sina skötare. Vi vet då att de får rätt sorts mat och rätt mängd. En annan viktig anledning till att man inte får mata djuren är att vi vill att djuren ska vara lugna och snälla när vi går in till dem med besöksgrupper. Är de vana att bli matade av besökare skulle vi inte kunna ta med besöksgrupper in i hagarna utan att riskera att djuren blir närgångna och nafsiga. Matningsförbudet gäller även gräs.

Plocka inte bär, grönsaker eller blommor i trädgårdarna

Växterna i trädgårdarna är museiföremål liksom byggnader, föremål i husen och djuren. Våra växter och odlingar används i den pedagogiska verksamheten och i utställningar. Det är inte tillåtet att klättra i träden, plocka bär, skörda grönsaker eller plocka en bukett blommor från rabatterna.

Hundar

Hundar är välkomna på museiområdet om de är kopplade. De är välkomna att följa med in i ordmuseet i Skultunaboden, men inte i övriga hus (med undantag för ledarhundar). Hundar får inte heller följa med in till Ekbacken (gravfältet) om fåren betar där.

Toaletter och skötbord

Toaletter och skötbord finns i närheten av torget.

Med barnvagn på museet

Museet har tre entréer. Huvudentrén ligger i en sluttning. Vägarna på museet är av hårdpackat grus. Vi jämnar till dem regelbundet. Glasbiten, Gaggeska gården (värdshuset), Bomanska gården, Vallby Silversmide, Skultunaboden (Ordmuseum) och missionshuset är försedda med ramper. Barnvagn får inte tas med in i museimiljöerna.

Matsäck

Du är välkommen att äta matsäck överallt på Vallby Friluftsmuseum utom kring våra historiska byggnader och vid borden kring torget. Dessa är reserverade för värdshusets gäster. Särskilda picknickplatser med bord och fasta bänkar finns vid Skultunaboden, teatern och missionshuset. Vid dåligt väder kan du äta din matsäck i Skultunaboden vid torget där det finns bord och bänkar.

Lunch

Systrarna på Gaggeska gården har barnvänlig mat och särskilda erbjudanden för barnfamiljer. Där finns barnstolar och haklappar.

Grillning

Grillarna är borttagna sedan år 2004 då Lagen om skydd mot olyckor infördes. Det är inte tillåtet att grilla med engångsgrillar eller liknande.

Rökning

Rökning är förbjuden på hela museiområdet.

Parkering

Det finns en parkering utanför museet. P-skiva krävs. Platserna är begränsade, så välj gärna annat färdmedel.