Tillgänglighet

Parkering

Utanför museet finns handikapparkering för bilar med handikapptillstånd. P-skiva krävs.

Entréer

Museet har tre entréer. Huvudentrén är inte handikappvänlig då den ligger i en sluttning, men har man hjälp går det bra. Entrén vid cykelvägen har minst lutning. Entréerna finns märkta på karta vid alla ingångar.

Toaletter

Våra allmänna toaletter är handikappanpassade.

Information

Informationsskyltar om museimiljöerna, djuren och växterna finns runt hela museet.

Framkomlighet

Vägarna på museet är av hårdpackat grus. Vi jämnar till dem regelbundet.

Ramper

Tenngjutaregården med Vallby Silversmide, Gaggeska gården (värdshuset), Bomanska gården, bruksherrgården, Skultunaboden (ordmuseet) och missionshuset är försedda med ramper.

Trappräcken

Missionshuset, byskolan, bondgårdens mangårdsbyggnad och vävstuga, lanthandeln, Tenngjutaregården, soldattorpet, bruksherrgården och Gaggeska gården är försedda med trappräcken.