Om webbplatsen

Vår webbplats är till för att du ska få veta mer om Vallby friluftsmuseum i Västerås.

Tillgänglighet

Västerås stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur vallbyfriluftsmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du inte kan använda webbplatsen eller upptäcker brister i tillgängligheten hör av dig till oss. Då får vi en möjlighet att förbättra webbplatsen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Läs mer på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns dokument på sidan som inte är tillgängliga.
  • Element på den här sidan har inte unikt ID. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]
  • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Navigeringen innehåller länkar med samma namn som leder till olika platser [WCAG 2.4.4 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av programmet SiteImproves tillgänglighetsrapport för att testa vallbyfriluftsmuseum.se. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2019.

Rapport för granskning av vallbyfriluftsmuseum.se Pdf, 437.4 kB.

Webbplatsen publicerades den 11 juli 2019.
Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2019.

Kontakt

Nina Larsen

021-398019

nina.larsen.welander@vasteras.se

Intendent och programansvarig