Snart öppnar vi en ny utställning!

Sedan ett par år pågår arbetet med en ny utställning, som ska visas i och bredvid magasinet från Kvastbruket. Utställningens arbetsnamn är Jorden, och den kommer att handla om hur vi brukat och brukar jorden.

I utställningen kommer vi att berätta om jordbrukets framväxt och förändring genom tiden och dess förutsättningar för människan och påverkan på naturen. Vi står nu inför vägval framåt. I utställningen finns plats att tänka om dessa tillsammans. Eftersom fokus är på jorden och brukandet av den har vi valt att visa lika mycket vad som händer under jordytan som över när vi gör ingrepp i naturen. Bredvid magasinet uppförs även en ny byggnad. Där kommer vi att visa upp jordbruksredskap och maskiner som visar mekaniseringen av jordbruket och de olika momenten i brukandet av jorden.

Utställningen kommer att invigas i samband med Familjedagen den 2 juni 2024.

Vi kommer att berätta mer om arbetet med utställningen framöver, både här och på sociala medier.