Aktuella projekt på museet

På museet pågår ett flertal projekt och byggnadsvårdsåtgärder.

Paviljongen från Västeråsutställningen.

Paviljongen

Den 15 juni flyttades en paviljong till museet. Den uppfördes ursprungligen till Västeråsutställningen på Viksäng år 1929. Paviljongen tillhörde tidningen vlt, och hade bland annat information om vlt och dess historia. Efter utställningsperioden har paviljongen stått på flera ställen. Den var senast placerad på Tegeludden. Framöver kommer paviljongen att restaureras och så småningom innehålla information om museet.

Flytten av den tredje Björnöstugan.

Stugan från södra Björnön

När stugbyn på södra Björnön lades ner, samlades tre stugor in till museet. Två av stugorna invigdes här 2017. Nu har även den tredje stugan flyttats från sin tillfälliga placering och kommit på plats i museets stugby. Stugan kommer att renoveras och inredas, och så småningom gestalta tiden kring 1990.

Loftboden från Norrberga.

Norrbergaboden

Museets byggnadsvårdare renoverade Norrbergaboden under april. Skadat timmer byttes ut och taket reparerades.

Loftboden uppfördes ursprungligen år 1812 i Norrberga, Munktorp. Den flyttades till museet år 1926. Museets dåvarande chef beskrev loftboden som ”den största och vackraste inom länet”. Mittpartiet omfattar ett loft med svale. På ena sidan är boden hopbyggd med en bagarstuga med kammare ovanpå, på den andra sidan med ett tvårummigt lider med övervåning.

Dasset från Kvastbruket

I februari anlände ett dass till museet. Dasset hörde tidigare till en fastighet kallad Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. I samband med Amazons etablering på platsen har två byggnader flyttats till museet, dasset och ett magasin.

Framöver kommer vi bland annat byta ut stora delar av takkonstruktionen och lägga tillbaka takteglet, komplettera snickeridetaljerna, laga dörren, tillverka nya fönster, byta ut skadade delar av panelen samt skrapa och måla dasset.

Om du besöker oss