Aktuella projekt på museet

På museet pågår ett flertal projekt och byggnadsvårdsåtgärder.

Dansbanan uppförs i museets folkparksmiljö.

Dansbanan

I folkparksmiljön växer den nya åttkantiga dansbanan fram. Museet fick dansbanan i 100-årspresent av Västerås stad 2021. Förlagan till den nyuppförda dansbanan kommer från Tillberga Folkets park, där portalen och teaterbyggnaden en gång stod. Dansbanan beräknas stå klar under hösten. Folkparksmiljön är just nu stängd för besökare och öppnar till våren.

Delar av stråtaket på ladugården från Vrenninge byts ut.

Ladugården från Vrenninge

Takfallet på ladugården från Vrenninge, Fläckebo socken, har lagts om under hösten. Vid takfoten lades två rader med vass som bands fast med björkvidjor. Resten av taket täcktes med tröskad råghalm som ligger obundet och hålls på plats med hjälp av granslanor, hängslen. Taknocken ryggades med råghalm.

Paviljongen från Västeråsutställningen.

Paviljongen

Den 15 juni flyttades en paviljong till museet. Den uppfördes ursprungligen till Västeråsutställningen på Viksäng år 1929. Paviljongen tillhörde tidningen vlt, och hade bland annat information om vlt och dess historia. Efter utställningsperioden har paviljongen stått på flera ställen. Den var senast placerad på Tegeludden. Framöver kommer paviljongen att restaureras och så småningom innehålla information om museet.

Flytten av den tredje Björnöstugan.

Stugan från södra Björnön

När stugbyn på södra Björnön lades ner, samlades tre stugor in till museet. Två av stugorna invigdes här 2017. Nu har även den tredje stugan flyttats från sin tillfälliga placering och kommit på plats i museets stugby. Stugan kommer att renoveras och inredas, och så småningom gestalta tiden kring 1990.

Loftboden från Norrberga.

Norrbergaboden

Museets byggnadsvårdare renoverade Norrbergaboden under april. Skadat timmer byttes ut och taket reparerades.

Loftboden uppfördes ursprungligen år 1812 i Norrberga, Munktorp. Den flyttades till museet år 1926. Museets dåvarande chef beskrev loftboden som ”den största och vackraste inom länet”. Mittpartiet omfattar ett loft med svale. På ena sidan är boden hopbyggd med en bagarstuga med kammare ovanpå, på den andra sidan med ett tvårummigt lider med övervåning.

Dasset från Kvastbruket

I februari anlände ett dass till museet. Dasset hörde tidigare till en fastighet kallad Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. I samband med Amazons etablering på platsen har två byggnader flyttats till museet, dasset och ett magasin.

Framöver kommer vi bland annat byta ut stora delar av takkonstruktionen och lägga tillbaka takteglet, komplettera snickeridetaljerna, laga dörren, tillverka nya fönster, byta ut skadade delar av panelen samt skrapa och måla dasset.