Loftboden från Norrberga.

Aktuella projekt på museet

På museet pågår ett flertal projekt och byggnadsvårdsåtgärder.

Norrbergaboden

Museets byggnadsvårdare renoverar Norrbergaboden under april. Skadat timmer byts ut och taket repareras.

Loftboden uppfördes ursprungligen år 1812 i Norrberga, Munktorp. Den flyttades till museet år 1926. Museets dåvarande chef beskrev loftboden som ”den största och vackraste inom länet”. Mittpartiet omfattar ett loft med svale. På ena sidan är boden hopbyggd med en bagarstuga med kammare ovanpå, på den andra sidan med ett tvårummigt lider med övervåning.

Dasset från Kvastbruket

I februari anlände ett dass till museet. Dasset hörde tidigare till en fastighet kallad Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. I samband med Amazons etablering på platsen har två byggnader flyttats till museet, dasset och ett magasin.

Framöver kommer vi bland annat byta ut stora delar av takkonstruktionen och lägga tillbaka takteglet, komplettera snickeridetaljerna, laga dörren, tillverka nya fönster, byta ut skadade delar av panelen samt skrapa och måla dasset.

Om du besöker oss