Vallby Friluftsmuseum fyller 100 år!

År 1921 grundades Vallby Friluftsmuseum. Museet är idag en högst vital och levande hundraåring som lockar många tusen besökare varje år.

Under året uppmärksammar vi hundraårsjubileet på olika sätt, med hänsyn tagen till rådande restriktioner.

I Kvastbruket öppnar en jubileumsutställning vecka 25. Där kommer ung som gammal kunna ta del av museets spännande historia.

I samarbete med Västmanlands läns museum, Fornminnesföreningen och Hembygdsförbundet ges en jubileumsbok ut. Boken blir länsmuseets årsbok 2021 och beräknas komma ut till midsommar.

Systrarna på Gaggeska gården erbjuder en härlig jubileumsbakelse.

Vill du veta mer om Vallbys historia? Läs mer under Friluftsmuseets historia.