Rätta svar på Familjedagens tipspromenad

Gick du tipspromenaden på Familjedagen den 2 juni? Här kommer de rätta svaren.

Fråga 1. Vilka fyra sädeslag är de vanligaste vi odlar i Sverige?
Rätt svar: 2. Vete, havre, korn, råg

Fråga 2. Vilken av dessa är en rotfrukt?
Rätt svar: 1. Palsternacka

Fråga 3. Vilket av dessa träd är ett barrträd?
Rätt svar: X. Lärk

Fråga 4. På museets bondgård finns det en mangård och en fägård. Vad betyder fä?
Rätt svar: 2. Husdjur

Fråga 5. Vad gör hönan när den värper?
Rätt svar: 1. Den lägger ägg

Fråga 6. Vad är hö?
Rätt svar: X. Torkat gräs

Fråga 7. Vad gör man när man plöjer en åker?
Rätt svar: 1. Man vänder jorden

Fråga 8. Vilken av dessa insekter hjälper till att pollinera växter?
Rätt svar: X. Bi

Fråga 9. Vilken av dessa frukter kan vi odla utomhus i Sverige?
Rätt svar: 1. Äpple

Fråga 10. Vilket av dessa djur kan du hitta i en kompost?
Rätt svar: 1. Daggmask