Kulturnämndens ordförande Markus Lindgren tar det första spadtaget.

21 april togs det första spadtaget för museets nya dansbana

I samband med 100-årsjubileet förra året beslutade kulturnämnden att ge Vallby Friluftsmuseum en ny dansbana i anslutning till Folkets park och teater på området. Den 21 april togs det första spadtaget till bygget som väntas vara färdigt i höst.

- Vallby Friluftsmuseum är ett av regionens främsta besöksmål. Med den här satsningen stärker vi museet och skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av Folkets park som plats för arrangemang och uppträdanden, säger kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP).

Folkets park och teater är en mycket uppskattad del av Vallby Friluftsmuseum. Den kommer ursprungligen från Tillberga där den invigdes 1926. Teaterbyggnaden och entréportalen flyttades till museet 1971 och invigdes i samband med friluftsmuseets 50-årsjubileum samma år. I Tillberga fanns även en dansbana med tak och en serveringspaviljong. Under friluftsmuseets 100-årsjubileum förra året beslutade kulturnämnden att skänka en dansbana i gåva till museet för att utveckla museimiljön Folkets park.

- Dansbanan är lika viktig som teatern i Folkets park, säger Katarina Frost, chef för Västerås museer. Det blir ett lyft för hela upplevelsen av museimiljön. Vi arbetar med levande historia på Vallby Friluftsmuseum och det är viktigt att museets besökare kan uppleva Folkets park genom att se en föreställning, lyssna till musik eller ta sig en svängom på dansbanan.

Dansbanan ska stå klar till hösten och förhoppningen är att den ska användas flitigt framöver.

Dansbanan i Tillberga Folkets park.

Dansbanan som stod i Folkets park i Tillberga.