Faddrar och sponsring

Gestrikefår

Bli fadder och stötta arbetet med att rädda utrotningshotade lantrasdjur

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald och där ingår allt levande, deras gener och miljöer. Även äldre husdjursraser ingår. Varje land har sina egna husdjursraser och är ansvariga för att bevara dessa. Museet är genbank för flera olika lantraser och arbetar aktivt för att sprida kunskap om och bevara dem för framtiden.

Som fadder till en lantras får ditt företag sin logotype på en skylt i anslutning till djurhägnet. Dessutom erbjuder vi en fadderdag för de anställda med familjer eller en dag för era kunder.

Att vara fadder för ett djurslag kostar 10 000 kronor per år. Ett samarbete med Vallby Friluftsmuseum innebär ett aktivt stöd och engagemang för kulturarvet. Dessutom öppnas fler möjligheter att via museet nå ut till en bred allmänhet.

Låter detta intressant, eller har du andra förslag till samarbete är du välkommen att kontakta oss.

Vallby Friluftsmuseum tackar våra faddrar för värdefullt stöd!

Faddrar på Vallby Friluftsmuseum

Gestrikefår

Fadder för Gestrikefåret är Bostads AB Mimer.

Kontakt

Elin Rynger

021-398076

elin.rynger@vasteras.se

Avdelningschef

Om du besöker oss