Gotlandsruss

Historien om Västmanland

När: 13 februari 18:00 - 13 februari 19:00
Plats: Hörsalen, Västerås stadsbibliotek
Kostnad: Ingen kostnad

OBS! Notera att evenemanget äger rum på Västerås huvudbibliotek, Hörsalen

Varför blev Västmanland som det blev? Västmanland mitt i Sverige har alltid varit ett genomfartsland. Bergslagens järnframställning, stora jordbruksmarker och städernas handel har dragit invånarna åt olika håll. Antikvarierna Anna Bratås och Helena Arnell från Västmanlands läns museum berättar om hur landskapet, människorna och deras verksamheter och organisering format det län vi kallar Västmanland från forntid till våra dagar.

I samband med föreläsningen, och som ett led i SVT:s historiesatsning Historien om Sverige, kommer Vallby Friluftsmuseum, Anundshög, Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Stadsarkivet och Stiftsbiblioteket att presentera sina verksamheter.

Arrangörer: Västerås stadsbibliotek, Vallby Friluftsmuseum, Anundshög, Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum och Stadsarkivet