Utställningar

På Vallby Friluftsmuseum är alla kulturhistoriska miljöer utställningar. Både utemiljöer och interiörer utvecklas och förändras kontinuerligt. Vid högtider, lov och programdagar görs tillfälliga utställningar i miljöerna. Klicka på bilderna för att få veta mer om några av våra nyligen utvecklade miljöer.

Varor i handelsboden

Från handelsbod till snabbköp

Utställningen Från handelsbod till snabbköp visar handelns utveckling mot snabbköp med föremål och varor ur ICA:s samlingar.

Kiosk och stuga som visar utställning om livet i stugbyn på Södra Björnö.

Somrarna på Södra Björnön

I kiosken vid stugorna från Södra Björnö finns en utställning med minnen från somrarna från 1950- till 1970-talet.

Modell över bondgården i skala 1:30

Bondgården och Norrsylta gård

I bondgårdens vävstuga finns en utställning om bondgården och Norrsylta gård.

Julgran i byskolan

Hur firade vi julen förr?

I december visas utställningar om julen och hur den firades i flera museimiljöer.

Öppet alla dagar året runt