-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Äpple Lillhärad socken.
Äpple från Björnmyran, Lillhärad socken.

Blåärt från Bergslagen.Blåärt från Bergslagen.

Narciss från Simanbo, Kila socken.Narciss från Simanbo, Kila socken.

 

 -  

Levande samlingar - växter

Skerike biskopsros.

Vallby Friluftsmuseum samlar in växter för att levandegöra museets skilda miljöer. Tillsammans med byggnaderna, föremålen, djuren och odlingarna bildar växterna helheter som vi strävar efter att göra så historiskt trovärdiga som möjligt. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta och är en lokal genbank.

Museet samlar in växter som:

  • kan levandegöra museets miljöer
  • har ett ursprung från regionen, norra Mälardalen och Bergslagen
  • har en intressant ålder
  • har en historia att berätta om människorna som vårdat dem, om platsen de kommer ifrån, hur de har använts eller något annat kulturhistoriskt intressant
  • finns kvar där museets byggnader en gång har legat.

Museet har år 2015 cirka 220 olika växter i samlingarna som består av träd, fruktträd, bärbuskar, bär, buskar, rosor, köksväxter, humle, klätterväxter, perenner, lökar och knölar och krukväxter.

Knäckepilen

På 1700-talet kom en arbetsvandrande dalkarl till Västerås för att arbeta. När säsongens arbete var över började han sin vandring hem till Bjursås i Dalarna. Som hjälp på sin vandring skar han sig en käpp att stödja sig på. Käppen skar han från en knäckepil. När han kommit hem stack han käppen i jorden. Den slog rot och blev Bjursås första pilträd.

Ättlingar av denna pil finns ännu kvar i Rällsjöbo utanför Bjursås. Därifrån kommer denna knäckepil som nu har återvänt från sin arbetsvandring tillbaka till Västerås.

Här har den planterats som en del av museets arbete med historiska växter och levande samlingar.

Knäckepilar var vanliga träd i Västerås, Arboga och Köping under 1700-talet. Pilträd stod som alléer efter de vägar som ledde in till städerna. Pilgatan i Västerås är ett exempel.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -