-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Ympning av frukkträd.
Ympning

Syltpäron Västerfärnebo socken.
Syltpäron, Västerfärnebo socken

Barkaröäpplet i blom.
Barkaröäpplet i blom

Äpple, Smedstorp Lillhärad socken.
Äpple från Smedstorp, Lillhärad sn

 -  

Fruktträdgård

Fruktträdgården vid torpet är den första fruktträdgård som anlagts utan att man vet vilka sorter som har planterats. Här finns det träd som har samlats in, som ympar, för att de berättar något om fruktträdens historia i Västmanland. Här finns äpplen och päron från torp och gårdar.

Under åren 2004-2006 gjordes inventeringar vid övergivna torp i Västmanlands län. Både fornlämningar och kulturväxter inventerades av arkeologer från Västmanlands läns museum, senare Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, och av en biolog från Skogsstyrelsen. Vid flera av torpen fanns fruktträd kvar, men de gick inte att sortbestämma. Därför fick inventeringen ett fortsatt liv på Vallby Friluftsmuseum. Ympris samlades in från torpen och ympades på grundstammar på museet. Det gjordes dels för att med tiden få en chans att sortbestämma den frukt som torparna i Västmanland hade i början av 1900-talet och dels som en ren räddningsåtgärd. De träd som klarade sig har planterats ut i fruktträdgården bredvid soldattorpet. Vi har börjat arbetet med att sortbestämma dem och har bland annat hittat Mälardalens Vitgylling, Södermanlands Kalvill och Sickelsjö Vinäpple.

Inspirationen att ha fruktträdgården i anslutning till torpet kommer från Barkarö socken utanför Västerås där många av torpen har fruktodlingar. 1895 såldes Barkarö gård och dess mark styckades upp i många mindre delar. Många av de torp som byggdes hade för små ägor för att familjen skulle kunna leva på det. Hantverk eller fruktodling blev en extra inkomstkälla. Samma förhållanden fanns vid soldattorpen.

I friluftsmuseets fruktträdgård växer till exempel Barkaröäpplet, en sort som två män medvetet skapade i början av 1900-talet, av sorterna Hampus och Röd astrakan. De sålde sin frukt på torget där en nyfiken flicka fick dem att hitta på ett namn till sorten. I fruktträdgården finns också skolträd, ett som pojken Anders fick lära sig att ympa när han gick i skolan i Västervåla socken på 1870-talet. Det lyckade resultatet fick han ta hem och plantera på gården.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -