-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Hjärtstilla.
Hjärtstilla, Ängsö socken.

Kålgården rensas.
Kålgården.

Bondbönan
Bondbönan "Romfartuna" och potatis.

Olivias schalottenlök. Foto: Maria Löfgren.
Olivias schalottenlök.

Barkaröäpplet.
Barkaröäpplet.

Mistel i Fageröträdet.
Mistel i Fageröträdet.

Lin.
Linblommor.

 

 -  

Bondgården

Vårdträdet på bondgården.

I mitten av 1800-talet, innan laga skifte, låg bondgårdarna ofta tätt ihop i byn. Det fanns många byggnader och oftast ingen plats att odla på i direkt anslutning till husen. Kålgård, humlegård och trädgård (fruktträdgården) låg utanför bondgården och kunde ägas gemensamt av byn. Gårdar kallades de eftersom de var inhägnade som skydd mot de frigående betesdjuren.

Åkrar och ängar hör också till bondgården. På åkerns tegar odlade man i tvåsäde, det vill säga en åker ligger i träda och på den andra odlas spannmål. Nere på ängen hässjas höet till foder.

Mangården

På mangården står vårdträdet mitt på gårdsplanen. Folket som bodde på bondgården trodde att trädet hade kraft att skydda mot olycka. Stora bostadshuset är flyttat från Norrsylta by i Munktorps socken. På platsen där huset en gång stod står fortfarande vårdträdet kvar, en stor ek. Det är en ek även på Vallby, men inget står skrivet i vårt arkiv om varifrån den kommer.

Framför huset har vi planterat växter som var användbara på olika sätt. Här finns kryddor till brännvinet, maten och kyrkbuketten, liksom medicinalväxter till både djur och människor. Här växer hjärtstillan från Ängsö som användes mot hjärtklappning och nervösa hjärtbesvär.

Kålgården

Kålgård är ett gammalt ord för köksland och har funnits både i städer och på landsbygden. Potatis odlades i kålgården innan den blev en stor åkergröda på 1820-talet. Då blev det nämligen förbjudet att bränna sprit på spannmål och man kom på att potatis var en bra ersättning.

I bondgårdens kålgård odlar vi grödor som kan ha odlats på bondgårdar i Västmanland runt 1850. Här finns perenna grönsaker och örter såsom Gode Henriks målla, piplök och balsamblad men också ettåriga växter som i år 2018 är vitkål, kålrot, palsternacka och gråärter. Vi odlar även Margit Olivias schalottenlök vilken är en form av potatislök, som var vanlig innan den gula löken kom som sättlök. Sedan år 1900 eller ännu tidigare har den gått i arv på kvinnosidan och vandrat från Tortuna till Orresta.

Trädgården

Trädgården är historiskt sett en inhägnad yta med fruktbärande träd. Odlingarna till bondgården är under utveckling så hägnaderna har ännu inte kommit på plats. I den växer äppelsorter som räknas till de västmanländska, som Fullerö, Fagerö, Frösåker och Råby Rubin. De planterades år 2000 genom den trädstafett som Riksförbundet Svensk Trädgård anordnade. Här finns också plommon från det övergivna torpet Rönningstorp i Lillhärads socken.

Fagerö har blivit utsett till Västmanlands landskapsäpple. I Fageröträdet vid bondgården har vi sått in mistel, Västmanlands landskapsblomma. Både en hon- och hanmistel finns i trädet.

Lintäppa

Varje vår sår vi spånadslin tillsammans med skolklasser från Västerås. Varje höst rycker vi och bereder linet med dem. Linet var en mycket viktig gröda som framförallt gav textila fibrer att väva av, men också linolja samt skävor (spillet efter beredningen) att täta husen med.

Humlegård

En humlegård finns inte på vår bondgård trots att man enligt lag var tvungen att odla humle vid varje gård. Humle var den viktiga ingrediensen i ölet. Den gav beska men hade också en konserverande verkan. Detta var väldigt viktigt då man inte behövde brygga lika ofta. Lagen togs bort 1860 efter att ha funnits sedan medeltiden. I Västmanland var man dålig på att följa lagen. Landshövdingen klagade över detta i sina femårsberättelser under 1800-talet. Det var mest i de norra delarna som humle odlades och där räckte den både till självhushållet och till avsalu. Eftersom bondgården visar en gård från slättbygden har vi valt att inte visa någon humlegård här.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -