-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Om Vallby Friluftsmuseum

 

 

 -  

Strategiska mål och verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Kulturhistoriska upplevelser – Levande samlingar – Livslångt lärande

Strategiska mål 2026

1. Vallby Friluftsmuseum vårdar och visar det byggda kulturarvet i Västmanland med människan i centrum. Museimiljöer med välvårdade byggnader och omgivande landskap är en viktig förutsättning för museets arbete. Fornlämningarna inom museiområdet är integrerade i verksamheten.

2. Museet har spetskompetens och en tydlig profilering. De historiska byggnaderna har ytterligare kompletterats med levande samlingar av växter och djur. Dessa visas i den miljö och de sammanhang som de kulturhistoriskt hör hemma i. Den pedagogiska verksamheten gentemot barn och unga ska bottna i deras behov av att få perspektiv på dagens liv contra hur livet levdes förr.

3. Kulturhistorisk kunskap omsätts i livslångt lärande. Hela museiområdet används som underlag för livslångt lärande. Pedagogiken riktar sig till alla åldrar och har en tydlig inriktning på kulturhistoria, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Undervisning, kursverksamhet, handledning av praktikanter och arbetsträning är olika delar av det livslånga lärandet.

4. Västeråsare och besökande turister ska sätta stort värde på verksamheten. Hela museiområdet är en välskött och attraktiv arena för möten, program och arrangemang av olika slag. Program och arrangemang skapas med olika samarbetspartners och verksamheten koordineras av museet. Museet erbjuder besöksservice av högsta klass.

5. Museet är en attraktiv plats för företagare inom mathantverk, konsthantverk, byggnadsvård och trädgårdsvård. Företagen har samma inriktning på kulturhistoria och hållbar utveckling som museet. Deras verksamhet berikar helheten inom Vallby Friluftsmuseum. Museet ingår i olika nätverk som skapar värde för verksamheten, museets besökare och samarbetspartners.

6. Vallby Friluftsmuseum bidrar till den höga livskvaliteten i Västerås. Verksamheten sker i en bullerskyddad miljö. Genom blandningen av kulturhistoriska byggnader och gröna miljöer är museet en oas och ett attraktivt besöksmål.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -