-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Om Vallby Friluftsmuseum

Sågen bild 2.Sågen bild 2

Sågen bild 3.Sågen bild 3

Sågen bild 4.
Sågen bild 4

Sågen bild 5.
Sågen bild 5

Sågen bild 6.
Sågen bild 6

Sågen bild 7.
Sågen bild 7

 -  

Projekt

Magasin från Kvastbruket blir museibyggnad

Bild från illustrerad karta

Just nu pågår återuppbyggnad av ett magasin från Kvastbruket i Västerås. Ett äldre dass flyttas till museet inom kort, även det från Kvastbruket.

Lanthandeln med tillbyggnad och utställning

Landhandeln illustration

Lanthandeln har fått tillbaka den tillbyggnad som togs bort vid flytten till museet runt 1950. I tillbyggnaden visas en utställning om handelns historia med föremål från ICA:s samlingar. Lanthandeln nyinvigdes den 4 november 2017 i samband med ICA:s hundraårsjubileum.

Våren 2018 börjar trädgårdsmästarna med sitt arbete utanför lanthandeln. Buskar och växter ska planteras.

Läs mer om lanthandeln och utställningen Från handelsbod till snabbköp.

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Ekbacken

Vid museiområdets norra del pågår ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets norra del. De gamla ekarna i området har inventerats och röjningsarbete pågått under våren. En ny gärdesgård har byggts och vägar som leder fram till området från huvudentrén och soldattorpet. Ett nytt vindskydd för får ska också byggas.

Ekbacken invigdes den 18 juni 2017 men projektet fortsätter över längre tid. Projektet med Ekbacken har möjliggjorts genom en privat donation och sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Ekbacken - ett öppet område med grindar

Du som besökare är välkommen att strosa omkring på området. Om fåren betar i hagen så måste hunden stanna utanför. Vägar leder fram till tre av grindöppningarna. I det inhägnade området finns endast stigar i ojämn terräng.

Stugorna från Södra Björnön

Under våren 2017 restaurerades och gestaltades de två stugor från Södra Björnö som flyttades till friluftsmuseet under 2016. Stugorna har återställts till det utseende de hade under 1950- respektive 1970-talet. Miljön kring stugorna har gestaltats med en kiosk. Stugmiljön invigdes den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

Läs mer om stugorna från Södra Björnön.

Restaurering av sågen

Sågen bild 1.

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016.

Historia och teknik

Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Byggnaden är öppen på två sidor, och vid ena sidan går vattenrännan, som ledde en del av vattnet i bäcken till sågen (se bild ovan). Från vattenrännan bildas ett litet vattenfall ner mot vattenhjulet när en lucka öppnas.

Via en grov axel, kugghjul och en kedja satte vattenhjulet igång och drev sågbladet upp och ned. På bilden ser man underifrån vattenhjulet, axeln, fästanordningen, ramens nedre del och överst sågbladet och kugghjulet och kuggstången som drev fram timmerstocken mot sågbladet (bild 2).

Uppe på golvet förs timmerstocken fram mot sågbladet. Den övre delen av ramen syns här (bild 3). Via stänger driver vattenhjulet också en takspånshyvel, som står på marken under såghuset (bild 4).

Åtgärder

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen (bild 5 och 6).

Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859 (bild 7).

Torpprojektet

Under 2013-2015 arbetade personalen i ett gemensamt projekt där syftet är att få en komplett miljö kring soldattorpet. Miljön ska vara representativ för Västmanland vid sekelskiftet 1900. Hela miljön, med sina olika delar i form av byggnader, föremål, trädgård, odling, djur och landskap ska vara begriplig och pedagogiskt tydlig för besökarna. Den ska vara användbar i den pedagogiska verksamheten både för skolgrupper och i övrig utåtriktad verksamhet.

Läs mer om soldattorpet.

Vad som gjordes under projekttiden

 • Torpladugården har restaurerats och dess timmerväggar har återställts
 • Alla byggnader är ommålade
 • Föremål har samlats in
 • Torpets byggnader och föremål har inventerats och registrerats i databasen PRIMUS
 • Fornminnet i miljön har rests
 • En torpåker har tagits upp och är i bruk
 • Nytt hägn för torpets kor har satts upp
 • Gula hallon och Faster Sveas vinbär har planterats
 • Fruktträdgården som har skapats de senaste åren är en del av torpmiljön
 • En timmerstomme har flyttats hit med häst och uppförts på plats. Byggnaden inrymmer nu en maskin för att väva vassmattor.
 • Vägen nedanför ladugården har dragits om och flyttats upp. Den ligger numera längs med ladugården precis som på torpets ursprungliga plats i Rytterne.

Anunds hus

I september 2011 skedde utgrävningar av lämningarna från vikingahuset Anunds hus. Det byggdes på museet i början av 1990-talet men fick brännas ned under kontrollerade former år 2005, då det hade angripits av äkta hussvamp. Resterna efter huset undersöktes av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård i Västerås tillsammans med ca 150 skolelever från åk 3-5 i Västerås kommun. Eleverna ingick i ett projekt som är finansierat med stöd från det statliga Skapande Skola.

Mer information om Anunds hus-projektet.

Ett Vallby i miniatyr

Under oktober 2011 deltog klasser från Viksängskolan och Sofiaskolan i ett Skapande skola-projekt. Eleverna fick inledningsvis gå runt på museet och inspireras av de gamla husen och miljöerna. Därefter fick de börja bygga modeller med material som var detsamma eller liknade det man använde på den tiden. Projektet avslutades med att eleverna och deras familjer bjöds in till vernissage.

Skapande skola- projektet anordnades av Vallby Friluftsmuseum i samarbete med Mats Lindberg, konstnär och pedagog på Föreningen JAG och ”Kultur för alla – i hela landet”, ett projekt som bland annat skall ge människor med funktionsnedsättningar större tillgång till att delta aktivt i kulturlivet.

Se fler bilder från projektet på vår blogg.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -