-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Om Vallby Friluftsmuseum

Sågen bild 2.Sågen bild 2

Sågen bild 3.Sågen bild 3

Sågen bild 4.
Sågen bild 4

Sågen bild 5.
Sågen bild 5

Sågen bild 6.
Sågen bild 6

Sågen bild 7.
Sågen bild 7

 -  

Projekt

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Just nu pågår ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets nordvästra del. De gamla ekarna i området har inventerats och röjningsarbete pågår under februari och mars månad. Under våren byggs ny gärdesgård och en väg som leder fram till området. Ett nytt vindskydd för får ska också byggas.

Ekbacken invigs den 18 juni 2017 men projektet fortsätter över längre tid. Projektet med Ekbacken har möjliggjorts genom en privat donation och sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Är Ekbacken tillgänglig under projekttiden?

Endast när riskfyllda arbeten pågår, som trädfällning och liknande, uppmanar vi till försiktighet när man rör sig i området.

Stugorna från Södra Björnö

Under våren 2017 restaureras och gestaltas två stugor från Södra Björnö som flyttades till friluftsmuseet under 2016. Stugorna ska återställas till det utseende de hade under 1950- respektivt 1970-talet. Miljön kring stugorna gestaltas med bland annat ett dass och en "båtkiosk". Stugmiljön invigs den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

Läs mer om hur du kan hjälpa till att samla in föremål till stugorna.

Lanthandeln får nygammal tillbyggnad och utställning om handelns historia

Landhandeln illustration

Under 2017 kommer lanthandeln att återfå den tillbyggnad som togs bort vid flytten till friluftsmuseet runt 1950. I tillbyggnaden kommer en utställning visas om handelns historia och Hakonbolagets start i Västerås. Utställningen invigs den 4 november i samband med ICAs hundraårsjubileum.

När arbetet med tillbyggnaden påbörjas kan delar av området kring lanthandeln spärras av. Mer information kommer att finnas på hemsidan och på området.

Tidigare projekt

Restaurering av sågen

Sågen bild 1.

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016.

Historia och teknik

Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Byggnaden är öppen på två sidor, och vid ena sidan går vattenrännan, som ledde en del av vattnet i bäcken till sågen (se bild ovan). Från vattenrännan bildas ett litet vattenfall ner mot vattenhjulet när en lucka öppnas.

Via en grov axel, kugghjul och en kedja satte vattenhjulet igång och drev sågbladet upp och ned. På bilden ser man underifrån vattenhjulet, axeln, fästanordningen, ramens nedre del och överst sågbladet och kugghjulet och kuggstången som drev fram timmerstocken mot sågbladet (bild 2).

Uppe på golvet förs timmerstocken fram mot sågbladet. Den övre delen av ramen syns här (bild 3). Via stänger driver vattenhjulet också en takspånshyvel, som står på marken under såghuset (bild 4).

Åtgärder

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen (bild 5 och 6).

Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859 (bild 7).

Torpprojektet

Under 2013-2015 arbetade personalen i ett gemensamt projekt där syftet är att få en komplett miljö kring soldattorpet. Miljön ska vara representativ för Västmanland vid sekelskiftet 1900. Hela miljön, med sina olika delar i form av byggnader, föremål, trädgård, odling, djur och landskap ska vara begriplig och pedagogiskt tydlig för besökarna. Den ska vara användbar i den pedagogiska verksamheten både för skolgrupper och i övrig utåtriktad verksamhet.

Läs mer om soldattorpet.

Vad som gjordes under projekttiden

 • Torpladugården har restaurerats och dess timmerväggar har återställts
 • Alla byggnader är ommålade
 • Föremål har samlats in
 • Torpets byggnader och föremål har inventerats och registrerats i databasen PRIMUS
 • Fornminnet i miljön har rests
 • En torpåker har tagits upp och är i bruk
 • Nytt hägn för torpets kor har satts upp
 • Gula hallon och Faster Sveas vinbär har planterats
 • Fruktträdgården som har skapats de senaste åren är en del av torpmiljön
 • En timmerstomme har flyttats hit med häst och uppförts på plats. Byggnaden inrymmer nu en maskin för att väva vassmattor.
 • Vägen nedanför ladugården har dragits om och flyttats upp. Den ligger numera längs med ladugården precis som på torpets ursprungliga plats i Rytterne.

Anunds hus

I september 2011 skedde utgrävningar av lämningarna från vikingahuset Anunds hus. Det byggdes på museet i början av 1990-talet men fick brännas ned under kontrollerade former år 2005, då det hade angripits av äkta hussvamp. Resterna efter huset undersöktes av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård i Västerås tillsammans med ca 150 skolelever från åk 3-5 i Västerås kommun. Eleverna ingick i ett projekt som är finansierat med stöd från det statliga Skapande Skola.

Mer information om Anunds hus-projektet.

Ett Vallby i miniatyr

Under oktober 2011 deltog klasser från Viksängskolan och Sofiaskolan i ett Skapande skola-projekt. Eleverna fick inledningsvis gå runt på museet och inspireras av de gamla husen och miljöerna. Därefter fick de börja bygga modeller med material som var detsamma eller liknade det man använde på den tiden. Projektet avslutades med att eleverna och deras familjer bjöds in till vernissage.

Skapande skola- projektet anordnades av Vallby Friluftsmuseum i samarbete med Mats Lindberg, konstnär och pedagog på Föreningen JAG och ”Kultur för alla – i hela landet”, ett projekt som bland annat skall ge människor med funktionsnedsättningar större tillgång till att delta aktivt i kulturlivet.

Se fler bilder från projektet på vår blogg.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -