-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Om Vallby Friluftsmuseum

Anunds hus bränns ned år 2005.

Skolelever gräver ut lämningarna efter Anunds hus.

Skolelever granskar lämningarna från Anunds hus.

Museipedagog hjälper skolelev med lerklining.

Skolelever gräver ut lämningarna från Anunds hus.

 -  

Anunds hus

Skolelever hjälper till vid utgrävningarna av Anunds hus.

I början av 1990-talet stod ett rekonstruerat långhus från järnåldern klart på Vallby Friluftsmuseum. Museet bedrev under flera år pedagogisk verksamhet med huset som bas. Redan 1996 fick man problem med fukt i huskonstruktionen. 2001 fick huset förseglas eftersom det hade angripits av äkta hussvamp.

2005 beslöt man sig för att bränna ned huset under kontrollerade former. I samband med beslutet formades idén att låta det bli ett forskningsprojekt. Genom detta fick arkeologerna en fantastisk chans att studera vad som händer med ett järnåldershus när det brinner ned till grunden. Det blev en chans att fördjupa kunskapen om de överplöjda huslämningar som ofta hittas vid arkeologiska undersökningar.

Efter branden delades resterna efter byggnaden in i tre sektioner, för att spegla tre tänkbara skeenden. Den första delen lämnades helt i fred - platsen lämnades åt sitt öde efter branden. I den andra delen röjdes brandresterna av ovan mark och täcktes med ett tunt lager jord - platsen skulle kunna återbrukas som läge för en återuppbyggd bostad. I den tredje delen röjdes brandresterna och hägnades sedan in – här har Vallbys grisar bökat. Tanken var att efter fem år gräva ut hela området för att se hur spåren i marken ser ut då. Är det någon skillnad i de olika delarna? Om så är fallet, vilka erfarenheter kan spåren bidra med? Kan det användas vid utgrävning av ”riktiga” bebyggelselämningar?

Undersökningen av resterna efter Anunds hus gjordes under september 2011 av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård i Västerås tillsammans med ca 150 skolelever från åk 3-5 i Västerås kommun. Eleverna ingick i ett projekt som är finansierat med stöd från det statliga Skapande Skola. Eleverna fick en möjlighet att pröva riktiga arkeologiska arbetsmetoder såsom handgrävning, sållning och ritning. Tillsammans med pedagoger från Vallby Friluftsmuseum fick eleverna även möjlighet att pröva på flätverk och att göra lerklining till ett vindskydd som ska användas av museets djur. Halva delen av huset undersöktes av arkeologer med vetenskapliga metoder.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -