-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Om Vallby Friluftsmuseum

Detaljbild Vallby Friluftsmuseum.

 

 -  

Miljöpolicy

Miljöpolicyn ger en övergripande vägledning i det interna miljöarbetet.

Vallby Friluftsmuseum är ett föredöme som visar hur vi kan skapa en frisk, livskraftig och attraktiv miljö genom att:

  • hushålla med jordens resurser
  • samverka med andra för en långsiktigt hållbar utveckling 
  • stimulera besökarna till ett miljöanpassat beteende
  • föra vidare traditionella kunskaper från ett resurssnålare samhälle
  • väga in miljöhänsyn i alla beslutsprocesser och all upphandling av varor och tjänster
  • aktivt förebygga föroreningar och övergödning
  • med marginal uppfylla miljölagstiftningen 
  • engagera och utbilda samtliga medarbetare
  • ständigt förbättra det egna miljöarbetet
 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -