-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar

Syrénerna blommar vid torpet.

Löjtnantshjärta vid soldattorpet.

Rotetavlan vid soldattorpet.

 

 -  

Soldattorpet

Soldattorpet och laudgården.

Soldattorpet kommer från Sylta i Rytterne socken. Det hörde till Västerås kompani av Kungliga Västmanlands regemente. Soldattorpet uppfördes på museet 1923.

Torpet beboddes under 1800-talet av soldaten n:o 120 Käck vid Västerås kompani av Kungliga Västmanlands regemente. Tavlan med soldatnummer, kompani och regementsnamn sitter ovanför dörren.

Boningshuset är av så kallad enkelstugutyp, med förstuga, vardagsstuga och kammare. I ladugården finns fähus med två bås, förvaringsutrymme för foder samt logkista för tröskning av säd. Boningshuset och ladugården är byggda med de mått och dispositioner som bestämdes i en kunglig förordning år 1836.

Under 2013-2015 pågick ett projekt för att skapa en så komplett miljö som möjligt kring ett soldattorp i Västmanland vid sekelskiftet 1900.

Läs mer om torpprojektet.

Regementen

Från 1682 till 1901 rekryterade den svenska armén soldater genom indelningsverket. Sverige hade en stående armé som bestod av ett regemente från varje landskap. Varje regemente skulle ha 1200 soldater. En soldat skulle vara sund, frisk och stark. Han skulle godkännas och sedan skickas på utbildning. Efter att ha klarat utbildningen fick han en summa pengar och sin utrustning och han fick flytta in i sitt torp.

Soldatens vardag

Som lön fick soldaten torpet med uthus, säd, bröd, kött, smör, hö, halm, ull och lin. Även soldatkläder och lite pengar ingick i lönen. Till torpet skulle det också finnas kålgård, åker och äng. Ibland var det svårt för soldaten att få ihop tillräckligt med mat till sin familj. Att odla frukt och grönsaker kunde vara ett sätt att klara sig.

Sedan 1814 har Sverige haft fred och därför behövde soldaten inte gå ut i krig. Istället fick han hjälpa till med olika arbeten när det skulle byggas järnvägar, anläggas landsvägar eller grävas kanaler.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -