-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar

Prastgårdens helgdagsstuga.

Prästgården kammaren. Foto: Laila Durán.

Skylt på kyrkstallet.

 

 -  

Prästgård och kyrkstall

Prästgården.

Prästgården kommer från Ytter-Åby, i Lillhärads socken. Huset är en parstuga från 1750 och har använts som komministerbostad i nära hundra år. Prästgården har varit bostad åt prästen och hans familj. Sju av Lillhärads präster har haft huset som bostad mellan åren 1748 och 1845.

1937 var gården rivningshotad och skänktes till museet som gåva av Skultuna-Skerike Lillhärads pastorat. Huset har förstuga, vardagsstuga, kammare och helgdagsstuga. Kammaren ska föreställa prästens arbetsrum. Kammaren har eldstad och taklisterna är målade med blomornament.

Till prästgården hörde ett jordbruk med djur, åkrar och ängar. Det prästen fick från sitt jordbruk var en del av hans lön.

Läs mer om prästgårdens trädgård.

Prästens arbete

Prästen hade sina arbetsuppgifter i kyrkan med gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Han var också nyhetsförmedlare. I predikstolen läste han upp meddelanden från kungen. Han kunde också berätta om vad som hände i Sverige och i världen.

Varje år höll prästen husförhör med alla som bodde i byn. Husförhör hölls hemma hos någon av bönderna i byn. Prästen kontrollerade om byborna kunde läsa och förstå det som stod skrivet i Bibeln. Sedan skrev prästen in i husförhörslängden hur det hade gått. I husförhörslängden kunde man läsa om när folk var födda och döpta, när de gift sig, och när de flyttat eller dött. Efter husförhöret bjöds på mat och dryck.

Kyrkstallar

På museet finns kyrkstallar från Skultuna socken och Sala socken. Kyrkstallet från Skultuna skänktes av Svenska Metallverken och Skultuna bruk 1924 och uppfördes på museet 1925. Stallet är uppfört år 1766 för brukspatronen Carl Brovall vid Skultuna bruk i Skultuna socken.

De andra kyrkstallarna kommer från Norrby i Sala socken. De byggdes under slutet av 1800-talet och var avsedda för allmänheten.

Kyrkstallen stod i närheten av kyrkan. Här kunde hästarna få vila medan folket besökte gudstjänsten. Kyrkstallarna hade en framträdande plats och kunde ofta bilda en eller flera gator av brädskjul, i synnerhet om socknen var stor och avstånden till kyrkan var långa. Stallarna var vanligtvis låga timmerbyggnader med dörr på gaveln, och från början byggdes ett stall för varje gård eller by.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -