-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar

Missionshuset.

 

 

 

 

 -  

Missionshuset

Missionshusets kyrksal.

Missionshuset kommer från Frössvi i Romfartuna socken. Det uppfördes på Vallby Friluftsmuseum 1983. Frössvi friförsamling bildades i slutet av 1878 och missionshuset invigdes år 1886. Tidigare hade församlingens medlemmar samlats i hemmen.

De frivilliga arbetsinsatserna vid byggnationen var omfattande. En rad ombyggnader gjordes under de år missionshuset fanns i Frössvi, men husets exteriör är idag återställt i ursprungligt skick. Husets planläggning och interiör är typisk för frikyrkor byggda under 1800-talets slut. Samlingssalen var det största och viktigaste rummet. Kyrkbänkarna och den övriga inredningen är ursprungliga.

Innanför samlingssalen finns en kammare som har inretts med möbler från sekelskiftet. Här bodde vaktmästaren i ett rum och kök. Angränsande till kammaren ligger köket, som förr även användes vid serveringen av kyrkkaffet. En trappa upp ligger predikantrummet som användes av kringresande predikanter som kallades till församlingen.

Frikyrkorörelserna och missionsförsamlingen

Folkrörelserna växte fram under 1800-talet. Först var väckelse-rörelserna med frikyrkorna och därefter kom nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Gemensamt för alla var att de ville fostra och bilda sina medlemmar.

De som anslöt sig till frikyrkorörelsen ville förändra kyrkan och göra den mindre sträng och tvingande. 1878 bildades Svenska Missionsförbundet. Missionshusen användes för veckomöten i missionsförsamlingen men lokalerna kunde också användas för syföreningsmöten, musikaftnar, skördefester, kaffe och samkväm. De blev också samlingsplats för bygdens ungdomar.


 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -