-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar

Gravkullens treudd.

Skålgropar vid Prästgården.

Milsten från 1833.

Milsten från 1779.
Illustrationer: Helene Boman Bengtsson

 -  

Vallbys Fornlämningar

På museet finns flera fornlämningar som berättar för oss att människor funnits på Vallby sedan stenåldern.

Gravkullen

Längst i norr på museet finns ett gravfält. Det man först lägger märke till är gravhögen som kallas för Jämmerungshögen. En saga berättar en prins som hette Jämmerung dog i strid på ängen vid ån och blev begraven på kullen.

Förutom högen finns sexton runda stensättningar, en treudd, en oval stensättning och en rest sten som är en dryg halvmeter hög.

Stensträngen

Nere vid det område längs ån som numera är ängsmark och hagar går en stensträng. Stensträngen kan vara rester av en gammal stenmur som troligen byggdes för ungefär 2000 år sedan. En stenmur markerade gränsen mellan en bys inmarker med bebyggelse och odling och utmarkerna med skog och bete.

Skålgropar

Vid Prästgården finns två stenblock med skålgropar. Ett annat namn för skålgropar är älvkvarnar. Enligt folktron var älvorna farliga och kunde sända sjukdom på människor som råkat göra dem arga. Då kunde man smörja älvkvarnarna med fett eller lägga dit ett mynt för att älvorna skulle stoppa sjukdomen.

Milstolpar

Tre milstolpar finns uppställda på museet. Den ena är i gjutjärn och målad i svart och guld. Den är märkt G III, som betyder kungen Gustaf III, årtalet 1779 och ¼ mil. De två andra milstolparna är gjorda i sten och är märkta ½ Mil och årtalet 1833.

Milstolpar är vägmärken. De användes i hela Sverige mellan åren 1649 och 1877. Milstolparna visade hur långt det var till närmaste gästgiveri. På gästgiverierna kunde resande få mat och rum för natten.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -