-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar

Byskolan.

Skolträdgården.

Grödor i skolträdgården.

Grödor i skolträdgården.

 

 

 -  

Byskolan

1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Skolan skulle fostra och utbilda barnen men staten ville också kontrollera den växande fattiga befolkningen.

En skola för de fattiga

I början blev folkskolan en skola för de fattiga. De som hade det bättre ställt hade privat undervisning hemma eller skickades till privatskolor. I byskolor som den här gick flickor och pojkar i olika åldrar tillsammans i ett klassrum. Många av dem fick gå långt för att komma till skolan.

De viktigaste ämnena i skolan var läsning, skrivning, räkning, kristendom, biblisk historia och kyrkosång. Trädgårdsskötsel stod också på schemat. Många föräldrar ville inte låta sina barn gå i skolan, de behövdes som arbetskraft på gården. Ibland hände det att barnen inte kom till skolan för att de inte hade riktiga kläder och skor.

Läraren hade sin bostad i samma byggnad som skolan. Oftast var det kvinnor som var lärare i folkskolorna på landet. Förutom att hålla lektion för skolbarnen fick de snickra skolbänkar, städa, tillverka eget bläck och ta hand om skolträdgården.

Byskolan i Råsbo

Byskolan är byggd 1877 i Råsbo by i Nora socken. Den är byggd för tjugo barns undervisning. 1926 lades skolan ned och 1982 flyttades den till museet. Interiören i skolan ska spegla åren kring 1910. En lärarinnebostad finns i skolbyggnaden och den består av ett rum och kök.

I skolsalen finns sex dubbla bänkar med plats för tolv barn. I skolsalen finns också en vedlår och en kamin för uppvärmning av rummet. I främre delen av salen hänger en fotogenlampa, vilket är det enda ljuset som finns i klassrummet. På vintern när dagarna var mörka kunde det vara svårt att se vad man skrev. Fönstren är målade nertill, detta för att förhindra att barnen blev störda av det som fanns utanför.

Skolträdgården

I museets skolträdgård visas den mångfald av sorter som fanns av grönsaker runt sekelskiftet 1900. Många av dem går att se på skolplanscherna inne i skolsalen. När den här skolan byggdes i Råsbo i Nora 1877 skänkte skolrådet pioner, krusbärsbuskar, röda och vita vinbär, fruktträd och lönnar till skolan.

Läs mer om skolträdgården vid byskolan.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -