-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Hus och gårdar
 -  

Bysågen

Bysågen.Bysågen kommer från Örbäck i Karbennings socken.

Från hyttbruk till sågverk

I mitten av 1800-talet kunde bergsmännen i Örbäcks bergsmansby inte längre leva av hyttbruket. Elva jordägare byggde då en bysåg som de ägde tillsammans. För sågningen anställdes en sågare.

Sågning pågick under höst och vår då vattenflödet i bäcken var tillräckligt för att hålla vattenhjulet i rörelse.

Det sågades både för husbehov och för försäljning. Man sålde virke bland annat till Norbergs gruvor samt till likkistmakaren Ekholm i Norberg som ville ha breda brädor till sina kistor.

Byggnadskonstruktion

Sågbyggnaden är i två våningar. I den övre sågvåningen finns en sågbänk där timret sattes fast. Timret sågades med hjälp av en ramsåg och drevs med ett vattenhjul i nedervåningen. När hjulet roterade fördes ramen med sågen upp och ner.

Byggnaden var på sin ursprungliga plats uppförd i en skarp backsluttning; ett förhållande som även beaktades vid återuppförandet på museet för att maskindelen skulle få plats. Stommen är byggd av timmer med täljda syllar, band, stolpar och bäringar.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -